Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych witryny https://blogowice.pl jest firma EXPE Marcin Janicki z siedzibą w: 41-712 Ruda Śląska, ul. Piechy 10/10, NIP: 6441982194, REGON 690688890. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach firmy AttHost Sp. z o.o. z siedzibą ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock, NIP: 7743221825, REGON: 360176289, KRS: 0000531899 na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator Danych Osobowych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie lub piszesz komentarze, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@ blogowice.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego, obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3 Pliki cookies

Witryna blogowice.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Na stronie w niektórych publikacjach, zainstalowane są zewnętrzne kody śledzenia używane w celu badania ruchu reklamowego. Przez skrypty nie są przekazywane dane osobowe ani dane wrażliwe, a pozyskują one jedynie ilości wejść i źródła przejść użytkowników wchodzących w daną sekcję strony. Dane te przekazywane są podmiotom trzecim, współpracującym z nasza firmą w zakresie publikacji artykułów sponsorowanych.

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam i innych treści. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firm z listy naszych zaufanych Partnerów: Google, Bluerank, Whitepress, Linkhouse, Marketin9, Off-site, Scoop, InfluenceMe, Moneytizer, FoxPush, Facebook, Twitter, Pinterest, WordPress, w celu optymalizacji działań i zbierania danych statystycznych publikowanych treści i działań reklamowych.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4 Polityka komentarzy

Komentarze są zbierane za pośrednictwem wewnętrznego systemu opartego na funkcjonalności WordPress.

Komentować artykuły i inne strony mogą osoby zalogowane w systemie lub te, które udostępnią adres e-mail w celu późniejszej weryfikacji treści, jakie umieściły na stronie.

Komentarze w określonych przypadkach są moderowane, jednak wyłącznie w momencie zgłoszenia naruszenia zasad przez użytkowników serwisu. Nie odpowiadamy bezpośrednio za treści w nich zawarte, jednak dokładamy wszelkich starań, by nie pojawiały się tu wpisy niezgodne z prawem, obrażające osoby trzecie lub nieetyczne. Na stronach uruchomione zostały filtry słownikowe. Komentarze mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu. Jeśli napotkałeś komentarz, który Cię obraża, możesz to zgłosić na nasz adres e-mail. Komentarze takie po weryfikacji będą usuwane, a użytkownicy łamiący zasady blokowani.

Komentarze zawierające linki są automatycznie blokowane i podlegają moderacji przez administratora strony. Komentarze wyraźnie zawierające treści reklamowe. a nie wnoszące nic do dyskusji zostaną skasowane.

Osoby nagminnie wstawiające linki reklamowe będą trwale blokowane, a ich dostęp do systemu komentarzy ograniczony.

Dane osób komentujących jak e-mail oraz imię i nazwisko, są przechowywane na naszych stronach zgodnie z ogólnymi zasadami RODO (patrz paragraf 2). Tym samym komentowanie na naszych stronach oznacza przekazanie nam tych danych do administracji.

Dane uzyskane podczas komentowania na stronach nie będą wykorzystywane przez nas w celu wysyłania treści reklamowych, ani do innych celów, jak tylko weryfikacja użytkownika w przypadku chęci lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu użytkownik powinien wysłać do nas prośbę z adresu e-mail podanego podczas komentowania.

Adres e-mail przesyłany do nas w trakcie komentowania jest zabezpieczony szyfrowaniem oraz nie jest udostępniany publicznie.

Jeśli umieścisz na stronie komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony.

Za podanie fałszywych danych lub podszywanie się pod osoby trzecie użytkowników, nasz serwis nie odpowiada, ponieważ nie mamy możliwości technicznych tego weryfikacji. Jeśli zauważyłeś coś takiego powiadom nas o tym fakcie. W celu dochodzenia praw w przypadku naruszeń, przechowujemy adresy IP użytkowników, którzy komentowali wpisy i możemy je udostępnić na wniosek odpowiednich, uprawnionych organów.

§5 Newsletter

W celu świadczenia usługi newsletter zbierane są dane osobowe, a dokładniej imię i nazwisko oraz adres e-mail. Pozostawione dane osobowe są przetwarzane w celach informacyjnych i marketingowych.

Podając te dane, musisz wyrazić zgodę na ich wykorzystanie.

W celu pozyskania tych danych korzystamy z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji, a dane są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.

Zebrane dane podlegają ogólnym zasadom przetwarzania danych osobowych, wdrożonych przez naszą firmę (patrz §2), tak więc w każdej chwili masz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Możesz w dowolnym momencie wypisać się z newslettera, co automatycznie powoduje usunięcie Twoich danych z naszych baz.

§6 Materiały elektroniczne udostępnione do pobrania

Na stronach udostępniamy materiały w formie elektronicznej z możliwością pobrania. Są to pliki .pdf, do których otwarcia i używania wymagane jest dodatkowe oprogramowanie Acrobat Reader.

Dokładamy wszelkich starań, aby materiały jakie udostępniamy, były wolne od wirusów i skanujemy je odpowiednim oprogramowaniem antywirusowym, jednak nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia danych lub sprzętu wywołane przez złośliwe oprogramowanie, którego nie udało nam się wykryć, podczas tworzenia dokumentów.

Dane pobierasz na własną odpowiedzialność i zalecamy ich ponowne skanowanie podczas pobierania.

§7 Powiadomienia push

Na naszej stronie jest możliwość wyrażenia zgody na powiadomienia push. Powiadomienia są wysyłane za pośrednictwem serwisu FoxPush za każdym razem gdy pojawi się nowy wpis na stronie, przez powiązanie ich z naszym kanałem RSS.

Aby je otrzymywać należy wyrazić na nie zgodę. W każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia z naszej strony, klikając na ikonkę z kłódką przy adresie w Swojej przeglądarce i zmieniając opcję powiadomień.

Do przesyłania powiadomień są wykorzystywane pliki cookie jednak nie zbieramy w związku z tym sposobem komunikacji danych osobowych.

§8 Prawa autorskie

Właściciel serwisu oświadcza, że zawartość strony https://blogowice.pl, w szczególności: tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących z EXPE i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.

Układ zawartości i treści na stronach EXPE stanowi własność EXPE i podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia EXPE.

Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów.

Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie w celach handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania, artykułów, fotografii, przepisów, porad i innych prezentowanych na stronach internetowych informacji, ich transferu elektronicznego, drukowania na materiałach reklamowych oraz ich publikacji publicznej na innych stronach w szczególności jeśli czynności podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez osoby trzecie, lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.

Stan na dzień 2021-12-01